TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN MỘT CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ

         Tập thể Công ty cổ phần sản xuất bao bì Đồng Phát phấn đấu xây dựng văn hóa làm việc, mỗi cá nhân công ty Đồng Phát khi làm việc được đánh giá là tốt nếu đáp ứng được các tiêu chí như sau:

1. Hoàn thành đúng kết quả công việc:  Là hoàn thành công việc với kết quả như kế hoạch hoặc vượt kế hoạch đã đặt ra. Phát kiến ra được các sáng kiến, cải tiến cho công việc. Phối hợp công việc nhịp nhàng với các đồng đội, với các bộ phận khác. Tư vấn lại cho công ty, các đồng nghiệp, đối tác các vấn đề liên quan hậu công việc đã thực hiện (nếu có).

2. Thực hiện công việc an toàn: Bao gồm an toàn về sức khỏe, thể chất của người thực hiện công việc. An toàn về thông tin liên quan trong và ngoài công ty, vừa ý các bên và không phát sinh tranh chấp nào liên quan đến công việc đó. Nếu có phát sinh tranh chấp sau đó, phải chủ động tìm hướng giải quyết triệt để ngay hoặc đề xuất hướng giải quyết ngay để hạn chế tối thiểu thiệt hại cho công ty và cho đối tác (Không để dây dưa kéo dài, làm mất thời gian phải theo dõi và xử lý về sau).

3. Tiết kiệm chi phí: Thực hiện được công việc với một chi phí tối thiểu nhất, không phải là tiết kiệm quá mức mà vẫn đạt được kết quả mong muốn. Thực hiện một công việc đúng hiệu quả mà phát sinh với một chi phí quá mức, hoang phí, thừa thãi thì nó sẽ dẫn đến một thất bại tiềm năng của công việc.

Kết quả hình ảnh cho tiết kiệm chi phí

4. Tiết kiệm được các nguồn lực: Bao gồm tiết kiệm được thời gian trong xử lý công việc, hạn chế tối đa phát sinh các việc khác cho người khác hay bộ phận khác. Hoặc phải huy động thêm nhiều người, nhiều nguồn lực khác phải hỗ trợ cùng trong khi tự cá nhân mình nếu biết sắp xếp hợp lý vẫn có thể tự làm được.

5. Thể hiện được đúng năng lực của bản thân: Nghĩa là thực hiện công việc được đúng hoặc hơn năng lực của bản thân, nâng cao được năng suất lao động, kỷ luật với chính bản thân mình trong công việc (Không à ơi, dễ tính với chính mình, vừa làm vừa chơi mà thành thói quen xấu). Nói được phải đi đôi với làm, giữ vững uy tín cá nhân mình trong tổ chức, hạn chế tối thiểu việc nói xong rồi để đấy. Trong quá trình thực hiện công việc vẫn có thể hỗ trợ được cho đồng nghiệp khác nếu cần thiết.

Kết quả hình ảnh cho tôi hạnh phúc

6. Người thực hiện cảm thấy happy: Nghĩa là thực hiện công việc với thái độ yêu thích, thích thú và luôn sẵn sàng cống hiến hết sức cho công việc được giao. Trường hợp gặp khó khăn trong công việc sẵn sàng báo cáo, chia sẻ, xin tư vấn để được hỗ trợ kịp

 Chủ biên: VBTS!